Privatlivspolitik

Confianza Text & Translation er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen, og dermed også i Persondataforordningen.

Kontaktoplysninger:
Confianza Text & Translation
Adresse: Sværtegade 3, 1118 København K
CVR: 28566824
Telefonnr.:  +45 22 76 07 15
Mail: info@confianza.dk
Website: www.confianza.dk

Vi sikrer en transparent og fair databehandling. I forbindelse med, at du stiller dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling/indlevering af dine persondata.

Behandling af persondata

Vi anvender data om dig for at udføre dine oversættelser og sikre kvalitet i vores tjenester samt i vores kontakt med dig.
De data, vi anvender, omfatter:

 • Almindelige persondata samt evt. følsomme persondata, du måtte levere til os med henblik på oversættelse.

Vi indsamler og opbevarer dine data til særlige formål. Det sker, når vi har brug for:

 • Behandling af din bestilling og levering af vores ydelse
 • I vores kommunikation med dig
 • I forbindelse med fakturering

Vi behandler kun relevante persondata. Vi behandler kun data om dig, som er relevante i relation til de formål, der er defineret ovenfor. Dette gør sig også gældende for omfanget af de anvendte persondata. Vi bruger ikke flere data, end dem vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun persondata som er nødvendige i forhold til at opfylde vores formål, herunder vores kontrakt med dig. Herudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Type og omfang af behandlede persondata kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata. Vi beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data, hvis du ønsker at være optaget i vores kundekartotek. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige. Vi sletter dog dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i relation til det formål, som udgjorde grundlaget for vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data, og dette sker senest 5 år efter opfyldelse af vores kontrakt med dig.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata. Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du vil vide mere.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke. Videregivelse af persondata sker i øvrigt kun i det omfang, det er relevant for opfyldelse af vores kontrakt med dig.

Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed med foranstaltninger, der skal beskytte dine persondata mod at blive gå tabt eller mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem og/eller offentliggør dem.

Cookies

Confianza Text & Translations webside bruger som hovedregel ikke cookies. Confianza Translations webside anvender dog nogle enkelte sessionscookies.

Du kan slå cookies fra i din browser og stadig surfe på Confianza Text & Translations webside.

Indsamling ved besøg på Confianza Text & Translations webside. Confianza Text & Translation har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på websiden. Det er ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger.
Når du har besøgt Confianza Translations webside, indsamles følgende oplysninger:

 • Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”,
 • hvilken browser du bruger,
 • hvilken ip-adresse du har,
 • eventuelt hvilket brugernavn du har.

Når du browser på nettet, efterlader du dig et “elektronisk spor”, som viser, hvor du har været. Det spor opstår i kraft af, at din browser sender oplysninger til en server om fx at du gerne vil se siden, der hører til adressen www.confianza.dk.

De fleste browsere fortæller om deres fabrikat og versionsnummer, f.eks. Firefox Quantum version 60.0.1. Serveren kan så returnere den side du har bedt om, således at den vises korrekt med netop din browser.

Samtidig med at din browser beder om www.confianza.dk, sender den nogle andre oplysninger til den pågældende server, herunder bl.a. din ip-adresse (din “adresse” på internettet). Serveren ved så, hvor den side, som du har bedt om, skal sendes hen.

Afhængigt af operativsystem og den benyttede browser sender browseren ofte også dit brugernavn til serveren – navnet du har, når du logger på din maskine.
Formålet med indsamlingen

De oplysninger, som er nævnt ovenfor, kan Confianza Text & Translation bl.a. bruge til at se, hvilken vej du bruger for at finde oplysninger på www.confianza.dk – f.eks. om du starter fra forsiden og bevæger dig nedad, eller om du kommer ind midt på websiden fx fra Google eller andre søgemaskiner.

Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af Confianza Text & Translations webside.

Du har ret til at få adgang til dine persondata. Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i tilfælde af at vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og andre rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi fik udleveret dem til, kan du bede om at få dem slettet. Dette sker under alle omstændigheder senest fem år efter opfyldelse af vores kontrakt med dig.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at vi behandler dine persondata i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som overhovedet muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan sende en indsigelse ved brug af kontaktoplysningerne foroven. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine persondata.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata. Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i tilfælde af at vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og andre rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os ved brug af kontaktoplysningerne foroven.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at vi behandler dine persondata i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som overhovedet muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan sende en indsigelse ved brug af kontaktoplysningerne foroven. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine persondata.

Confianza Text & Translation er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen, og dermed også i Persondataforordningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Confianza Text & Translation
Adresse: Sværtegade 3, 1118 København K
CVR: 28566824
Telefonnr.:  +45 22 76 07 15
Mail: info@confianza.dk
Website: www.confianza.dk

Vi sikrer en transparent og fair databehandling. I forbindelse med, at du stiller dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling/indlevering af dine persondata.

Behandling af persondata

Vi anvender data om dig for at udføre dine oversættelser og sikre kvalitet i vores tjenester samt i vores kontakt med dig.
De data, vi anvender, omfatter:

 • Almindelige persondata samt evt. følsomme persondata, du måtte levere til os med henblik på oversættelse.

Vi indsamler og opbevarer dine data til særlige formål. Det sker, når vi har brug for:

 • Behandling af din bestilling og levering af vores ydelse
 • I vores kommunikation med dig
 • I forbindelse med fakturering

Vi behandler kun relevante persondata. Vi behandler kun data om dig, som er relevante i relation til de formål, der er defineret ovenfor. Dette gør sig også gældende for omfanget af de anvendte persondata. Vi bruger ikke flere data, end dem vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun persondata som er nødvendige i forhold til at opfylde vores formål, herunder vores kontrakt med dig. Herudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Type og omfang af behandlede persondata kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata. Vi beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data, hvis du ønsker at være optaget i vores kundekartotek. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige. Vi sletter dog dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i relation til det formål, som udgjorde grundlaget for vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data, og dette sker senest 5 år efter opfyldelse af vores kontrakt med dig.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata. Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du vil vide mere.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke. Videregivelse af persondata sker i øvrigt kun i det omfang, det er relevant for opfyldelse af vores kontrakt med dig.

Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed med foranstaltninger, der skal beskytte dine persondata mod at blive gå tabt eller mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem og/eller offentliggør dem.

Cookies

Confianza Text & Translations webside bruger som hovedregel ikke cookies. Confianza Text & Translations webside anvender dog nogle enkelte sessionscookies.

Du kan slå cookies fra i din browser og stadig surfe på Confianza Text & Translations webside.

Indsamling ved besøg på Confianza Text & Translations webside. Confianza Text & Translation har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på websiden. Det er ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger.
Når du har besøgt Confianza Text & Translations webside, indsamles følgende oplysninger:

 • Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”,
 • hvilken browser du bruger,
 • hvilken ip-adresse du har,
 • eventuelt hvilket brugernavn du har.

Når du browser på nettet, efterlader du dig et “elektronisk spor”, som viser, hvor du har været. Det spor opstår i kraft af, at din browser sender oplysninger til en server om fx at du gerne vil se siden, der hører til adressen www.confianza.dk.

De fleste browsere fortæller om deres fabrikat og versionsnummer, f.eks. Firefox Quantum version 60.0.1. Serveren kan så returnere den side du har bedt om, således at den vises korrekt med netop din browser.

Samtidig med at din browser beder om www.confianza.dk, sender den nogle andre oplysninger til den pågældende server, herunder bl.a. din ip-adresse (din “adresse” på internettet). Serveren ved så, hvor den side, som du har bedt om, skal sendes hen.

Afhængigt af operativsystem og den benyttede browser sender browseren ofte også dit brugernavn til serveren – navnet du har, når du logger på din maskine.
Formålet med indsamlingen

De oplysninger, som er nævnt ovenfor, kan Confianza Text & Translation bl.a. bruge til at se, hvilken vej du bruger for at finde oplysninger på www.confianza.dk – f.eks. om du starter fra forsiden og bevæger dig nedad, eller om du kommer ind midt på websiden fx fra Google eller andre søgemaskiner.

Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af Confianza Text & Translations webside.

Du har ret til at få adgang til dine persondata. Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i tilfælde af at vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og andre rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi fik udleveret dem til, kan du bede om at få dem slettet. Dette sker under alle omstændigheder senest fem år efter opfyldelse af vores kontrakt med dig.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at vi behandler dine persondata i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som overhovedet muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan sende en indsigelse ved brug af kontaktoplysningerne foroven. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine persondata.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata. Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i tilfælde af at vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og andre rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os ved brug af kontaktoplysningerne foroven.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at vi behandler dine persondata i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som overhovedet muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan sende en indsigelse ved brug af kontaktoplysningerne foroven. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med behandlingen af dine persondata.