Oversættelse

Teksttyper, som vi har stor erfaring med at oversætte:

Litteratur
Fiktion, fagbøger, artikler mm.
Juridiske tekster
Kontrakter, civilretlige, strafferetlige og handelsretlige dokumenter, certifikater mm.
Tekniske tekster
Manualer, teknisk dokumentation, fagtekniske artikler, forskningspublikationer mm.
Økonomiske tekster
Årsregnskaber, finansartikler mm.
Handel
Brochurer, handelsdokumenter, websider mm.
Undertekstning
Sprogrevision og korrekturlæsning.
Software
Vi anvender ofte Trados Studio til vores oversættelsesarbejde. Dette program hjælper os til at holde en konsekvent terminologi gennem hele dokumentet og genkende segmenter der ligner tekstdele, vi har oversat før. Ligeledes er det en god metode til beregning af den procentvise gentagelse i teksten (hvis der er gentagen tekst), hvilket med tiden kan give anledning til betragtelige rabatter. Kildetekster modtages f.eks. i Word-, Excel eller PowerPoint-filer.

Til oversættelse af software har vi programmet Catalyst til vores rådighed. Dette program består af et system, der fastholder software-strengene i logiske grupperinger, samtidig med at der sikres konsekvens i terminologien.